Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem strony tytanostrowy.pl jest Uczniowski Klub Sportowy "TYTAN" ul. Szkolna 6, 42-122 Ostrowy nad Okszą.
Podstawową zasadą naszej Polityki Prywatności jest to, że nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy podmiotom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych gości - użytkowników serwisu tytanostrowy.pl.
Szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasz portal internetowy. Wszystkie informacje zebrane podczas rejestracji użytkownika w serwisie, będą wykorzystywane tylko do wykonania operacji operacji związanych z bytnością użytkownika na stronie serwisu oraz informowania o działalności klubu.

Niektóre elementy serwisu mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja w serwisie klubu jest darmowa i do niczego nie zobowiązuje. Zakładając konto, użytkownik akceptuje regulamin serwisu. Proces rejestracji przebiega szybko, a dane podawane przez rejestrującego są jedynie informacjami potrzebnymi do jego identyfikacji w serwisie oraz dostarczania mu zamówionych informacji poprzez pocztę elektroniczną (newsletter).

W przypadku naruszenia przez użytkownika polityki prywatności lub przepisów obowiązującego prawa, zastrzegamy że dane użytkownika mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym.


Dane Osobowe
W czasie rejestracji w serwisie internetowym tytanostrowy.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będzie proszony, to w większości przypadków imię oraz adres e-mail (w wyjątkowym wypadku może być to również nazwisko).
Podczas rejestracji wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, których te dane dotyczyły.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na stronach należących do tytanostrowy.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony serwisu. Administratorzy nie mają możliwości zabezpieczenia użytkowników  przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania im bliżej nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Niezapowiedziane Wiadomości
Tytanostrowy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Tytanostrowy.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do działania serwisu (np. zmiany w serwisie, przerwy techniczne) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Pliki cookies
Niektóre obszary serwisu tytanostrowy.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące jego przeglądarkę WWW w sposób potrzebny do wykonania lub umorzenia danej operacji na stronie. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla danych użytkownika. Cookies w tym serwisie nie są wykorzystywane do zbierania jakichkolwiek informacji o użytkowniku, ani nie zawierają żadnych danych osobowych.


Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie rejestrować się na stronie tytanostrowy.pl, nie zapisywać się na listę subskrybentów oraz nie komentować artykułów udostępnianych na stronie serwisu.